//

Cần đầu tư hợp lý để khai thác hiệu quả nguồn lợi từ Yến sào Hội An

Cần đầu tư hợp lý để khai thác hiệu quả nguồn lợi từ Yến sào Hội An

 13:49 26/05/2011

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và giá trị kinh tế vượt trội, yến sào từ lâu đã trở thành “cao lương mỹ vị” không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức. Cùng với yến sào Khánh Hòa, Bình Định, yến sào Hội An đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Bước chuyển với mô hình nông thôn mới

Bước chuyển với mô hình nông thôn mới

 16:07 21/12/2010

Bước chuyển vững chắc của xã Cẩm Hà đã cho thấy hướng đi đúng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Hội An.