/

Trang chính » Tổng cục du lịch

Cuộc thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ IV năm 2015

Chủ đề: Tổng cục du lịch      Đăng vào: Thứ bảy, 21/03/2015
Nối tiếp thành công của các cuộc thi hợp xướng quốc tế trước đây, từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2015, tổ chức INTERKULTUR (Đức) sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hoá thể thao Thành phố Hội An tổ chức cuộc thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ IV-2015 tại Hội An Beach Resort (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).