//

Sức trẻ Cẩm Hà

Sức trẻ Cẩm Hà

 10:56 21/02/2011

Hàng trăm thanh niên vùng cát Cẩm Hà (Hội An) vui mừng sau mùa hoa cây cảnh được giá. Nhiều mô hình thanh niên lập nghiệp hoạt động hiệu quả cũng xuất phát từ sức trẻ ở đây.

Bước chuyển với mô hình nông thôn mới

Bước chuyển với mô hình nông thôn mới

 16:07 21/12/2010

Bước chuyển vững chắc của xã Cẩm Hà đã cho thấy hướng đi đúng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Hội An.