//

Đình Sơn Phong

Đình Sơn Phong

 09:19 17/10/2011

(Theo tư liệu của nhà khảo cứu Phạm Thúc Hồng và thực tế khảo sát) Đình cổ Sơn Phong được lập từ khi nào hiện chưa có chứng liệu khả tín.