//

Gần 1.000 SV tham gia "Ngày Hội sinh viên với du lịch"

Gần 1.000 SV tham gia "Ngày Hội sinh viên với du lịch"

 22:27 21/09/2013

Sáng 21/9, gần 1.000 sinh viên của 10 trường đại học trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng đã tham gia Ngày hội “sinh viên Quảng - Đà với du lịch”.