//

Sự kiện lễ hội Hội An - Nhật Bản lần thứ X - 2012

Sự kiện lễ hội Hội An - Nhật Bản lần thứ X - 2012

 10:42 13/04/2012

Từ 24 -26 tháng 8 năm 2012

Thi ảnh về giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản

Thi ảnh về giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản

 07:45 05/08/2011

Ảnh dự thi phản ánh các hoạt động “Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” tại Hội An từ năm 2003 đến 2010.

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tại Hội An lần thứ 9

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tại Hội An lần thứ 9

 08:52 01/07/2011

Theo BTC sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tại Hội An, năm nay, Ngày hội giao lưu lần thứ 9 sẽ được tiếp tục tổ chức trong 02 ngày 21 và 22/8/2011 với nhiều hoạt động ấn tượng.