//

Vì khách hàng phục vụ

Vì khách hàng phục vụ

 14:45 29/07/2011

Ba mươi năm qua, cán bộ, công nhân viên Điện lực Hội An luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.