//

Sản phẩm thân thiện môi trường

Sản phẩm thân thiện môi trường

 07:41 06/06/2011

Say mê thổi hồn cho cói, Văn Hồng Hải cùng các cộng sự gửi gắm thông điệp trong mỗi sản phẩm là giá trị văn hóa truyền thống và trách nhiệm với môi trường