//

Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh - 2013

Thứ sáu - 20/12/2013 15:07

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  
“ ĐIỂM KINH DOANH ĐẠT CHUẨN VĂN MINH” NĂM 2013

* Loại hình cửa hàng, cửa hiệu
STT Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Xếp hạng Số lượng bông mai
1 Hiệu vải Hương Xuân 8 Lê Lợi Đạt chuẩn Không gắn bông mai
2 Hiệu vải phước Hưng 23 Trần Phú Đạt chuẩn Không gắn bông mai
3 Hiệu vải Nhung 661 Hai Bà Trưng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
4 Gỗ nghệ thuật Âu Lac 152 Trần Phú Đạt chuẩn Không gắn bông mai
5 Hiệu vải Minh Anh 659 Hai Bà Trưng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
6 Hiệu vải Ngân Hà 37 Trần Phú Đạt chuẩn Không gắn bông mai
7 Siêu thị mini mart 4U 102 Bà Triệu Đạt chuẩn Không gắn bông mai
8 Hiệu vải Nam Nữ 17 Trần Hưng Đạo Đạt chuẩn Không gắn bông mai
9 Bách hóa An Phước 501 Hai Bà Trưng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
10 Hiệu bạc Bảo Ly 335 Nguyễn Duy Hiệu Đạt chuẩn Không gắn bông mai
11 Tạp hóa Bích Thủy 318 Lý Thường Kiệt Đạt chuẩn Không gắn bông mai
12 Tạp hóa Nga Toàn 78 Đinh Tiên Hoàng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
13 CN Cty TNHH Tân Phú Giáo 145 Trần Phú Đạt chuẩn Không gắn bông mai
14 Cty CP Văn hóa Phương Nam
- CN Hội An
06 Nguyễn Thị Minh Khai Đạt chuẩn Không gắn bông mai
15 Cty ty TNHH Hưng Thái 100 Trần Phú Đạt chuẩn Không gắn bông mai
16  Amart- Everyday convenience
(Thuộc Cty CP Đại Thuận- CN Quảng Nam)
552 Hai Bà Trưng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
17  Amar Convenience
(Thuộc Cty CP Đại Thuận- CN Quảng Nam)
27 Cửa Đại Đạt chuẩn Không gắn bông mai
18 Cty CP DV Du lịch - Thương Mại và  Thời Trang YaLy 358 Nguyễn Duy Hiệu Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
19 Hiệu vải Be Be 09 Hoàng Diệu Đạt chuẩn hạng 3 1 bông mai
 
* Loại hình cửa hàng ăn uống
STT Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Xếp hạng Số lượng bông mai được gắn
1 Nhà hàng Cây Sả
(DNTN Thành Đạt)
Nguyễn Thị Minh Khai Đạt chuẩn Không gắn bông mai
2 Nhà hàng Lá Chuối 88 Bạch Đằng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
3 Nhà hàng Faifoo 104 Trần Phú Đạt chuẩn Không gắn bông mai
4 Nhà hàng Thiện Trung
(Công ty TNHH DLDV Thiện Trung)
84 Trần Hưng Đạo Đạt chuẩn Không gắn bông mai
5 Nhà hàng Hơn Biển Cửa Đại Đạt chuẩn Không gắn bông mai
6 Nhà hàng Thưởng Thức 13 Nguyễn Phúc Chu Đạt chuẩn Không gắn bông mai
7 Cà phê Vọng Phố 105/3
Nguyễn Thị Minh Khai
Đạt chuẩn Không gắn bông mai
8 Nhà hàng Nghĩa Biển Cửa Đại Đạt chuẩn Không gắn bông mai
9 Nhà hàng Vườn Hải Sản
 Trường An Thịnh
27 Nguyễn Phúc Chu Đạt chuẩn Không gắn bông mai
10 Nhà hàng Xoài và Ổi 07 Nguyễn Hoàng Đạt chuẩn Không gắn bông mai
11 Nhà hàng Xưa Và Nay 51 Lê Lợi Đạt chuẩn Không gắn bông mai
12 Nhà hàng Phố Trăng
(Công ty TNHH Quản lý & Đầu tư Việt Cafe)
101 Cửa Đại Đạt chuẩn hạng 2 02  bông mai
13 Nhà hàng Gia Đình
(Công ty TNHH SXTM &DV Kim Bồng)
108 Nguyễn Thái Học Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
 14 Nhà hàng Đèn Lồng Phố
(CN Công ty cổ phần Chuyên Gia Du lịch Châu Á tại Quảng Nam)
49 Nguyễn Thái Học Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
15 Nhà hàng Đào Tiên
(Công ty TNHHMTV DV Đào Tiên)
19/4 Phan Bội Châu Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
16 Nhà hàng Fusion Lounge Hội An
(CN Công ty CP Đầu Tư 559- Fusion Lounge Hội An)
35 Nguyễn Phúc Chu Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
17 Nhà hàng Ngọc Tuyết 43 Trần Hưng Đạo Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
18 Nhà hàng Hiệp phố Tam Tam 110 Nguyễn Thái Học Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
19 Nhà hàng Tam Tam Jardin 121 Trần Phú Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
20 Nhà hàng Đảo Cà phê Khối Đồng Hiệp Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
21 Nhà hàng Ca Va 53 Nguyễn Phúc Chu Đạt chuẩn hạng 3 01 bông mai
         
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
 “ ĐIỂM KINH DOANH ĐẠT CHUẨN VĂN MINH”
TẠI CHỢ HỘI AN NĂM 2013
I. Ngành hàng : Gia vị 43 hộ 
STT Cơ sở Địa chỉ kinh doanh
 ( Lô số )
Xếp hạng Số lượng bông mai được gắn
1 Trần Thị Hoa F 159 Đạt chuẩn hạng 1 3 bông mai
2 Nguyễn Thị Thiền F012 Đạt chuẩn hạng 2 2  bông mai
3 Nguyễn Thị Phụng F035 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
4 Nguyễn Thị Lệ Chi F036 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
5 Trương Thị Mười F037 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
6 Lê Thị Mỹ F038 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
7 Lưu Thị Hoàng Anh F066 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
8 Nguyễn Thị Hà F067 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
9 Lê Thị Trinh F068 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
10 Huỳnh Thị Bê F069 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
11 Trương Thị Ái Khuê F103 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
12 Trần Thị Nga F105 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
13 Đặng Thị Chi F120 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
14 Phan Thị Hà F122 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
15 Lý Thị Kim Thúy F123 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
16 Nguyễn Thị Lệ Thúy F124 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
17 Bùi Thị Hoa F166 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
18 Nguyễn Thị Hoàng F040 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
19 Võ Thị Ruộng F057 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
20 Hồ Thị Thùy Hoa F100 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
21 Nguyễn Thị Lệ Huyền F161 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
22 Lê Thị Thanh Nhân F162 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
23 Trần Thị Thanh F163 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
24 Lê Thị Nho Nhiều F125 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
25 Phạm Thị Thứ F126 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
26 Văn Thị Cúc F127 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
27 Sử Ái Châu F129 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
28 Lý Kim Lệ F130 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
29 Nguyễn Thị Kim Lan F165 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
30 Nguyễn Thị Tuý Anh E 101 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
31 Trần Thị Lứa F 121 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
32 Đỗ Thị Hồng F 131 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
33 Nguyễn Thị Chín F 164 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
34 La Phương Anh F 168 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
35 Trần Thị Châu F010 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
36 Trương Thị Ánh Vân F011 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
37 Nguyễn Thị Thu Nga F 094 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
38 Hồ Thị Hà Phương F 095 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
39 Trương Thị Mãng F064 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
40 Trần Thị Xuân F160 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
41 Nguyễn Thị Thu Ba F 161 Đạt chuẩn hạng 3 1 bông mai
42 Nguyễn Thị Bích Ngọc F128 Đạt chuẩn hạng 3 1 bông mai
43 Nguyễn Thị Khiêm F039 Đạt chuẩn hạng 3 1 bông mai
 
 
II. Ngành hàng : Ăn uống 22 hộ 
STT Cơ sở Địa điểm kinh doanh
 ( Lô số )
Xếp hạng Số lượng bông mai được gắn
1 Phan thị Xuân E047 Đạt chuẩn hạng 1 3 bông mai
2 Nguyễn Thị Lan E012 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
3 Nguyễn Thị Thu Hà E035 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
4 Trần Thị Qưới E014 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
5 Võ Thị Kiều E 081 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
6 Khưu Thị Kim Ngọc E078 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
7 Dương Thị Hoa E051 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
8 Lê Thị Bảy E 015 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
9 Võ Thị Khai E030 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
10 Nguyễn Thị Liễu E010 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
11 Nguyễn Thị Hòa E046 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
12 Phạm Thị Cúc E009 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
13 Nguyễn Thị Liên E026 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
14 Đổ Thị Hân E029 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
15 Trương Thị Khánh Ninh E 013 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
16 Phạm Thị Chanh E027 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
17 Nguyễ Thị Hương E031 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
18 Nguyễn Thị Hoàng E055 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
19 Nguyễn Thị Liệt E017 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
20 Lê Thị Gái E050 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
21 Phạm Thị Chiến E034 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
22 Nguyễn Thị Ly E080 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
 
 
III. Ngành hàng : Sinh tố, giải khát 6 hộ 
STT Cơ sở Địa điểm kinh doanh
 ( Lô số )
Xếp hạng Số lượng bông mai được gắn
1 Nguyễn Thị Thanh Thu E028 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
2 Đổ Hà Thanh Thanh E 011 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
3 Trần Thị Bích Thủy E032 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
4 Trần Thị Mai E048 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
5 Trương Thị Tuyết Mỹ E070B Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
6 Trương Thị Tuyết Anh E070A Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
 
 
IV. Ngành hàng : Bánh kẹo 8 hộ 
STT Cơ sở Địa điểm kinh doanh
( Lô số )
Xếp hạng Số lượng bông mai được gắn
1 Lê Thị Thông C 018 Đạt chuẩn hạng 1 3 bông mai
2 Hứa Thị Đạt C021 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
3 Nguyễn Thị Huệ C020 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
4 Lê Thị Năm C023 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
5 Trương Thị Minh C016 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
6 Đinh Thị Xuân C 017 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
7 Nguyễn Thị Lạo C019 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
8 Diệp Đình Phước C022 Đạt chuẩn hạng 2 2 bông mai
 
 Xem thêm những năm trước
Nguồn: Phòng Thương Mại Du Lịch t/p Hội An
 
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 12 đánh giá
Xếp hạng: 4.9 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật