//

Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh

Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh

 13:52 18/04/2011

Bảo tàng Văn hoá Sa Huỳnh. Địa chỉ: Số 149 Trần Phú, Hội An Đặc điểm: Trưng bày 216 hiện vật văn hoá Sa Huỳnh có niên đại trên dưới 2000 năm.