//

Phát hiện tư liệu cổ của Triều Tiên viết về Hội An

Phát hiện tư liệu cổ của Triều Tiên viết về Hội An

 10:14 05/06/2014

Cuốn sử của triều đình phong kiến Triều Tiên “Trú Vĩnh Biên” ghi lại những tư liệu quý về Hội An.