//

Câu chuyện từ vạch cai đỏ

Câu chuyện từ vạch cai đỏ

 09:55 07/09/2012

Chuyện đã hơn 10 năm và chắc chắn nó sẽ không được tiếp nối nếu không mang lại hiệu quả gì dù có thời gian, người ta cho rằng đây là ý tưởng và việc làm rất “tiểu nông” của chính quyền Hội An.