//

Hội An sẽ có 5 “góc phố 
di sản”

Hội An sẽ có 5 “góc phố 
di sản”

 15:41 11/05/2016

TP Hội An (Quảng Nam) đang mời các tác giả, nhóm tác giả tham gia phác thảo nghệ thuật sắp đặt theo chủ đề Ký ức Hội An xưa.