//

700 YEN 1

Nghề khai thác yến Cù Lao Chàm

 07:53 12/05/2016

Có một loài én biển đã chọn vùng biển đảo Cù Lao Chàm – Hội An làm nơi ngụ cư cả 4 mùa trong năm, thường gọi chim yến.