//

Ngân hàng và ATM

Ngân hàng và ATM

 05:23 23/12/2010

Hầu hết các khách sạn, khu du lịch đều có dịch vụ này trừ một vài khách sạn nhỏ. Ngoài ra, du khách có thể thực hiện ở một số địa chỉ sau: