//

Miếu Sơn Tịnh Nam Diêu

Miếu Sơn Tịnh Nam Diêu

 09:23 17/10/2011

Làng cổ Thanh Hà ngày trước có mười ba ấp, trong đó có ba ấp chuyên làm nghề gốm. Đầu tiên là hai ấp Thanh Chiếm, An Bang. Sau đó là Nam Diêu.

Miếu thờ tổ nghề gốm Nam Diêu

Miếu thờ tổ nghề gốm Nam Diêu

 09:12 17/10/2011

Miếu tổ Nam Diêu được dân làng xây dựng vào năm Tự Đức thứ 21(1868) tại ấp Nam Diêu, xã Thanh Hà(nay là khối 5,phường Thanh Hà, thành phố Hội An) để thờ cúng tổ nghề gốm, các bậc tiền hiền và hậu hiền những người có công trong công việc truyền bá và phát triển nghề gốm tại Nam Diêu Thanh Hà, Hội An.