//

Mộ bà thứ phi triều Tây Sơn

Mộ bà thứ phi triều Tây Sơn

 10:31 17/10/2011

Theo thuyết minh và hướng dẫn của một cụ già, tui đã tìm được mộ của bà thứ phi trong khu vực mộ của các vị tướng Tây Sơn tại thôn năm Cẩm Thanh Hội An.