//

Nâng tầm qua từng sự kiện

Nâng tầm qua từng sự kiện

 08:22 15/03/2011

“Thương hiệu” Hội An luôn là hấp lực đối với du khách và bè bạn quốc tế. Các sự kiện tổ chức tại đô thị cổ này cũng luôn hướng đến mục đích đó…

Di sản trước “cơn lốc” đầu tư du lịch

Di sản trước “cơn lốc” đầu tư du lịch

 08:04 07/03/2011

Dự án Lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững được triển khai trong vòng một năm qua đã mở đường cho việc khai thác tối đa lợi thế phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn được di sản trước “cơn lốc” đầu tư.