//

Nhiều hiện vật khảo cổ cần được giải mã

Nhiều hiện vật khảo cổ cần được giải mã

 07:52 10/06/2011

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Hội An cho biết, từ năm 1989 đến nay, trung tâm phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiều đợt nghiên cứu khảo cổ, phát hiện hàng chục nghìn hiện vật đa dạng về loại hình, kiểu dáng và phong phú về chất liệu.