Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Danh sách các doanh nghiệp tài trợ kinh phí pháo hoa Hội Tết Qúy Tỵ 2013

 
STT Doanh nghiệp Mức tài trợ
1 Công ty liên doanh Victoria

60.000.000
2
Tập Đoàn Hoàng Gia
50.000.000đ
3
Tập đoàn HB
50.000.000đ
4
Công ty Đất Quảng Chu Lai
50.000.000đ
5 Công ty thời trang Yaly 30.000.000đ
6 Công ty 501 20.000.000đ
7 Công ty CP XD Giao thông Quảng Nam 20.000.000đ
8 Công ty CP DV-DL Hội An 20.000.000đ
9 Sunrise Rersort 20.000.000đ
10 Công ty Thắng Lợi 20.000.000đ
11 Công ty CPXD Đầu tư Thiên Vương 20.000.000đ
12 Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 20.000.000đ