Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Nơi lưu trú đạt tiêu chuẩn

Nơi lưu trú đạt tiêu chuẩn

 

 

 

  Khách sạn Huy Hoàng I 
Địa chỉ: 73 Phan Bội Châu, Hội An
Điện thoại: 0510.3861453
Fax: 0510.3863722
kshuyhoang@dng.vnn.vn
  Khách sạn Hợp Yến  
Địa chỉ: 694 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3863153
hopyenhotel@yahoo.com 
 
         

 

 

 

  Khách sạn Bình Minh 
Địa chỉ: 12 Thái Phiên, Hội An
Điện thoại: 0510.3861943
  Khách sạn Sao Biển  
Địa chỉ: 489 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3861589

 

         

 

 

 

  Khách sạn Thanh Bình I 
Địa chỉ: 01 Lê Lợi, Hội An 
Điện thoại: 0510.3861740
vothihong@dng.vnn.vn
thanhbinhhotel.com.vn/tb/home 
  Khách sạn Phú Thịnh I 
Địa chỉ: 144 Trần Phú, Hội An
Điện thoại: 0510.3861297
sales.phuthinhhotels@gmail.com
www.phuthinhhotels.com
 

 

     

 

     

 

Khách sạn Đại Long  
Địa chỉ: 680 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3916232
Fax: 0510.3916800
  Khách sạn Minh Quang  
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3916230

 

         

 

 

 

  Khách sạn Thùy Dương I 
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Hội An
Điện thoại: 0510.3961574
thuyduongco@dng.vnn.vn
www.thuyduonghotel-hoian.com
  Khách sạn Phương Đông 
Địa chỉ: 42 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3916477
 

 

     

 

     

 

Khách sạn Nguyên Phương 
Địa chỉ: 109 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3916588
  Khách sạn Mỹ Châu  
Địa chỉ: 04 Trần Cao Vân, Hội An
Điện thoại: 0510.3916307
Fax: 0510.3864131

 

         

 

 

 

  Khách sạn Hội Phố
Địa chỉ: 4 Nhị Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3916382
  Khách sạn An Huy
Địa chỉ: 30 Phan Bội Châu, Hội An
Điện thoại: 0510.3862116
anhuyhote@vnn.vn
www.anhuyhotel.com
 
         

 

 

 

  Khu Du lịch Vườn Trầu
Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An
Điện thoại: 0510.3924175
  Khách sạn Nhật Huy Hoàng 
Địa chỉ: 58 Bà Triệu, Hội An 
Điện thoại: 0510.3861665