Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Tập huấn hướng dẫn viên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

Từ 30.11 đến 2.12, với sự hỗ trợ của Tổ chức UNESCO, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An) mở lớp tập huấn hướng dẫn viên cho hơn 50 học viên là cán bộ Ban Quản lý du lịch Cù Lao Chàm, hướng dẫn viên cộng đồng và các tổ tự quản (gồm: nhà lưu trú, thuyền vận chuyển khách du lịch, xe ôm, thành viên tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương, đội quản lý du lịch thuộc Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm).
Tham gia tập huấn, học viên được tìm hiểu các nội dung về lịch sử văn hóa Cù Lao Chàm, trách nhiệm tham gia bảo vệ thiên nhiên tại khu dự trữ sinh quyển, nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý, nâng cao năng lực hướng dẫn viên du lịch...

Tác giả bài viết: Quốc Hải

Nguồn tin: www.zing.vn