Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Ngân hàng và ATM

Hầu hết các khách sạn, khu du lịch đều có dịch vụ này trừ một vài khách sạn nhỏ. Ngoài ra, du khách có thể thực hiện ở một số địa chỉ sau:

 

Tại thành phố Hội An  

Ngân hàng Công Thương
Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3861340

Ngân hàng NN & PTNT
Địa chỉ: 92 Trần Phú, Hội An
Điện thoại: 0510.3864300

Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: 592 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3863459

Ngân hàng Kỹ Thương
Địa chỉ: 40 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3917887

Ngân hàng ACB
Địa chỉ: 24 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3914635

Ngân hàng Sacombank
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3911031

Ngân hàng Quân đội
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.6260111

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Địa chỉ: 580 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3915181

Ngân hàng Phương Tây
Địa chỉ: 667 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3915666

Ngân hàng Ngoại thương
02 Trần Cao Vân, Hội An
Điện thoại: 0510.3916375