Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Dịch vụ Y Tế

Khi có nhu cầu khám chữa bệnh, du khách có thể liên lạc theo các địa chỉ sau:

 

 

Bệnh viện Hội An
Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3862170

Bệnh viện Thái Bình Dương
Địa chỉ: 06 Phan Đình Phùng, Hội An
Điện thoại: 0510.3921656