Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Xây dựng Nông thôn mới ở Hội An: Nâng cao chất lượng

Theo tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, tính đến cuối năm 2016 xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Hà tiếp tục đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, xã Cẩm Kim đạt 8/19 tiêu chí (không tăng so với cuối năm 2015), xã Tân Hiệp đạt 13/19 tiêu chí (giảm 1 tiêu chí đó là tiêu chí 18 về hệ thống chính trị) so với cuối năm 2015.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình NTM ở Hội An năm qua cơ bản đạt kế hoạch, năng lực tham mưu điều hành của bộ máy Ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã được nâng lên đáng kể; công tác phối hợp, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn của thành phố và địa phương được thực hiện khá tốt. Tổng nguồn vốn được huy động để thực hiện chương trình đạt hơn 93 tỷ đồng. Đáng chú ý là ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, thành phố và các xã đã huy động được từ nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư khoảng gần 373 triệu đồng, vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng thương mại khoảng 53 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa do Ngân hàng công thương hỗ trợ 4 tỷ đồng.

Nhờ vậy, một số công trình hạ tầng và mô hình sản xuất ở địa phương được phát huy hiệu quả và nhân rộng. Có 27 công trình thuộc các nhóm văn hóa, giáo dục, giao thông đã được đầu tư triển khai với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Các mô hình sản xuất rau hữu cơ ở Cẩm Thanh, trồng cây măng tây ở Cẩm Hà, giảm diện tích trồng bắp, tăng diện tích cây đậu phụng, cây ớt ở Cẩm Kim… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập của người dân, ổn định tình hình ANCT - TTATXH. Thu nhập bình quân đầu người ở 4 xã tính đến cuối năm 2016 đạt 29,9 triệu đồng (tăng 3,99 triệu đồng so với năm 2015). Có 3 xã là Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Tân Hiệp đều đạt tiêu chí này, riêng xã Cẩm Kim chưa đạt. Về tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, cả 4 xã đều đạt với mức bình quân là 1,47% (giảm được 0,32% so với năm trước).

NT230517 2

Thôn Bãi Hương (xã Tân Hiệp) được đầu tư xây dựng đạt “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu”- Ảnh: Đỗ Huấn

Năm nay, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới ở cả 4 địa phương. Trong đó chú ý phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập cho cư dân nông thôn theo chuẩn nông thôn mới đối với Cẩm Thanh, Cẩm Hà và Tân Hiệp, bình quân 31 triệu đồng/người vào cuối năm. Ông Phạn Trọng Nhân – Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim chia sẻ: “Vấn đề phát triển kinh tế của nhân dân, tôi cho rằng đây là vấn đề mang tính trọng tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương và cũng là vấn đề hết sức quan trọng đối với việc xây dựng nông thôn mới, nó gắn liền với tiêu chí thu nhập. Do vậy để phát triển kinh tế phải thực hiện nhiều biện pháp, từ việc tiếp tục ổn định kinh tế nông nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng để giúp cho nông nghiệp phát triển với năng suất ngày càng cao hơn, trong đó tập trung chuyển dần từng bước các loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao”.

NT230517 1

Gắn phát triển nông nghiệp với du lịch để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND và UBMT thành phố sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới quan trọng này, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Hội An chung sức xây dựng nông thôn mới” và các chương trình phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên của mặt trận. Cùng với việc đăng ký thực hiện các mô hình vận động hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo bền vững ở khu dân cư, ở từng tổ chức cơ sở, từng khu dân cư, từ thành phố đến xã còn tập trung phát triển cơ sở hạ tầng gắn với thực hiện các đề án chuyên đề của thành phố, nhất là đối với 2 xã Cẩm Kim và Tân Hiệp, các công trình tạo tính đột phá phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng mô hình sản xuất mới; lồng ghép và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Ban chỉ đạo và Ban quản lý của thành phố và các xã cũng tập trung nâng cao hơn nữa các tiêu chí về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, chất lượng môi trường, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, xây dựng hệ thống chính trị xã hội và xây dựng đời sống văn hóa… để khắc phục tình trạng thiếu ổn định, bền vững trong việc triển khai các mô hình sản xuất mới và các tiêu chí mang tính định tính như các tiêu chí 13, 16, 18… Phương châm triển khai thực hiện chương trình mang tầm quốc gia của lãnh đạo thành phố là phải đảm bảo hiệu quả, thực chất.“Vấn đề đạt chuẩn NTM 19 tiêu chí mà hiện nay Bộ NN đưa ra, Chính phủ đã phê duyệt là chuyện chúng ta phải làm. Cái vấn đề căn bản là 19 tiêu chí đạt kia phục vụ gì cho dân mình. Đời sống dân mình có nâng cao không, mới là chuyện căn bản. Trường đảm bảo, con em chúng ta không ai bỏ học, đường sá giao thông ngon lành, không có sự cố, điểm đen điểm đỏ tai nạn giao thông xảy ra, rồi trường, trạm đầy đủ, đời sống nhân dân lên…! Nên tập trung về chất lượng hơn là tiêu chí về định lượng!”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng nói.

Mục tiêu của thành phố đặt ra là đến cuối năm nay, đối với xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà phấn đấu giữ vững danh hiệu theo hướng nâng dần chất lượng các tiêu chí, còn đối với Cẩm Kim và Tân Hiệp thì tăng từ 2 đến 3 tiêu chí. Đồng thời tập trung đầu tư để phấn đấu đến năm 2018 có 2 thôn Thanh Nhì (Cẩm Thanh) và Bãi Hương (Tân Hiệp) đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đỗ Huấn

Nguồn tin: Đài Truyền thanh - Truyền hình Hội An