Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới

http://www.hoianworldheritage.org.vn


Chương trình Cuộc thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ IV, Hội An-2015

(Dự kiến) 

DSC 0199 24f11

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 29/4/2015
Từ 11g00 - 16g00

Thi hợp xướng

Khách sạn Hội An Beach Resort

20g00

Khai mạc Cuộc thi

Nhà hát Hội An

Từ ngày 30/4-02/5/2015
Từ 08g00 - 24g00

Thi hợp xướng

Khách sạn Hội An Beach Resort

Ngày 30/4 01/5/2015
19g30- 21g00

Trình diễn hợp xướng “Giai điệu quốc tế”

- Trên đường phố
- Khu phố cổ Hội An

Ngày 02/5/2015

14g00

Công bố và trao Giải thưởng của cuộc thi

Nhà hát Hội An.

16g00

Diễn hành của các đoàn Hợp xướng

Phố cổ Hội An

19g00 - 20g30

“Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX”

Khu phố cổ Hội An

Cơ quan thường trực: TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO THÀNH PHỐ HỘI AN 
- Điện thoại: 0510. 3861327, di động: 0917158274 (Mrs. Mỹ Sương)
- Email: vicc.hoian@gmail.com,  ttvhtt@dng.vnn.vn
- Website: www.HoianWorldhHeritage.org.vn - www.HoianAncientTown.vn

Nguồn tin: Trung tâm VH-TT thành phố Hội An